Arç Fontrodona
Gestor de serveis de transport i tramitació.
Polifacètic, no sap parar quiet. Li podeu demanar també treballs forestals i de jardineria, serveis comercials i promoció de concerts.