Lucía Martínez
Traductora i intèrpret.
Domina 7 llengües, el que ens fa enveja a tota la resta. És cara de veure, tant treballa a Brussel·les com a Roma o a Varsòvia.